Basbehov

Rent vatten är, hur klyschigt det än låter, källan till allt liv. Precis som talesättet säger! Föroreningar i både dricksvatten och vatten i dusch- och avloppsrör verkar ha blivit ett allt större problem på senare år även i Sverige. Inte underligt då att nya vattenreningsmetoder ständigt verkar komma fram! Iwt, till exempel tillhandahåller kemikaliefritt vatten. Det känns ganska oroväckande att man skall behöva oroa sig för orent vatten, tycker jag. Man tar ju ofta för givet att just vatten är en basvara...